Your location:Home > Mouse Cursors > Games >

Cut the Rope Cursors

Posted by admin on 2013-07-19 23:51 Published / Views Click


Tag: Cut the Rope
Share |

Source :

http://ispidder.deviantart.com/art/Cut-the-Rope-Cursors-ver-1-386552892

http://www.youtube.com/watch?v=bpaMDGLcA6o
 

Cut the Rope Cursors for your pc
size: 567 kb
Author:  iSpidder
Author’s Notes:
[EN] Hi, i made Cut the rope cursors(for windows) for free and for everyone  Some cursors are animated. I hope you will like it and enjox it

Easy to instal (not .exe file, just .cur and .ani): Right click on desktop> chose Customize> change mouse cursor> chose cursors> double click on first arrow, and copy un zipped file to cursors root. Now you can just change default cursors to Cut the rope cursors. And it's done (in end you can save it as template)

[CZ] Ahoj, vytvořil jsem Cut the rope kurzory (pro windows) zdarma a pro všechny  Některé kurzory jsou animované. Doufám že se vám budou líbit, a že ji je užijete

Jednoduchá instalace (žádný .exe soubor, jenom .cur a .ani): Klikněte pravým tlačítkem na plochu> vyberte přizpůsobit> změnit ukazatel myši> dvakrát klikněte na první šipku, a nakopírujte rozbalenou složku do kořenové složky kurzorů. Teď už jen změnte původní kurzory na Cut the rope kurzory. A je hotovo (ke konci si je můžete uložit jako vzor)

more cursors: http://www.uudesktop.com/cursors/
  ·DOWNLOAD (Total download)

 Download Instructions:
 We usually offer three download links, you can choose the best download channel.

 Installation Tutorial:
 http://www.uudesktop.com/tutorials/

 

Digg
(34)
97.1%
TREAD
(1)
2.9%